Göteborg-Poseidon

Founded Sunday, May 22, 2022
Club 21864 - Distrikt 2365 - Charter number Göteborg Poseidon Rotaryklubb chartrades av Kungsporten Rotaryklubb år 1984. Namnet valdes för att klubben då hade sin mötesplats nära Götaplatsen och Carl Milles staty av Poseidon.     En av Göteborg Poseidon RKs medlemmar, Per-Axel Lundblad, var distriktsguvernör 1993 - 1994, varför klubben ansvarade för det årets distriktskonferens.   Göteborg Poseidon Rotaryklubb chartrade Rotaract Poseidon Göteborg 1990 och Långedrags Rotaryklubb 2004.   För information om klubbens större projekt under åren, klicka på menyn Projekt för att se projektbeskrivningar och länkar.

Members

Active members 29
- Men 24
- Ladies 5
Paul Harris Fellow 0
Club guests 0
Honorary members 0
Other contacts 0

Address

Hotell Heden

Sten Sturegatan 1
411 39 Göteborg
Sweden

goteborg-poseidon@rotary.se